Wypożyczenie generatora wodoru KAS 8150

Wypożyczenie generatora wodoru KAS 8150
  • 2Wypożyczenie generatora wodoru KAS 8150
  • 2Wypożyczenie generatora wodoru KAS 8150
  • 2Wypożyczenie generatora wodoru KAS 8150
  • 2Wypożyczenie generatora wodoru KAS 8150
  • 2Wypożyczenie generatora wodoru KAS 8150
  • 2Wypożyczenie generatora wodoru KAS 8150
  • 2Wypożyczenie generatora wodoru KAS 8150

Przeczytaj uważnie !! Usługa wypożyczenia  generatora wodoru KAS 8150. Koszt wypożyczenia wg cennika  plus koszty wysyłki. Zamawiając należy wpisać w ilości ilość dób wypożyczenia. Minimum pierwsze wypożyczenie 10 dni następne co jeden dzień.   

Płatność tylko z góry przelewem elektronicznym.  Zalecana minimalna  liczba dni inhalacji 10 dni. 

Wybierając opcję wypożyczenia wyrażasz zgodę na obciążenie pełną wartością urządzenia w przypadku jego zniszczenia oraz uznajesz ocenę stanu urządzenia  wykonaną przez Firmę PUT KAS i podpisanie umowy wypożyczenia u kuriera . Wzór umowy w opisie.  

Za wypożyczenie wystawiam fakturę na potrzeby której proszę podać PESEL lub NIP ( tylko firmy).

Przed dostawą kurier będzie żądał podpisania umowy wypożyczenia.   

Przeczytaj OPIS.

20,00 zł

(29,52 zł dobę)

Brutto 2-3 dni
Przedłużenie umowy
Ilość
Dostępne

918 Przedmioty

Twój adres email

Instrukcja obsługi KAS-138

Instrukcja obsługi oczyszczacza KAS-138

Twój adres email (804.48k)
 

Na wszystkie nasze produkty udzielamy gwarancji do 60 miesięcy w zależności od produktu.

 

Masz wątpliwości, potrzebujesz więcej szczegółów ? zadzwoń lub napisz.

 

Zdrowie trzeba mieć a nie odzyskiwać. Kupując w naszym sklepie możesz zwrócić się o poradę jak prowadzić zdrowy tryb życia.

 

Zapoznaj się z artykułami na temat zdrowia i badań https://www.facebook.com/ochronaTwojegozdrowia/

  Wodór molekularny

Wodór molekularny najsilniejszym antyoksydantem

UWAGA! Korzystając z tego urządzenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego.

Do uszkodzeń za , które odpowiada klient należy:

* wlanie wody innej niż woda destylowana rekomendowana woda firmy KAMIX

* wlanie wody ponad stan, "MAX"

* mechaniczne uszkodzenia wynikłe z porysowania, zalania, upadku i inne,

* użycia niezgodnie z przeznaczeniem,

* użycia otwartego ognia przy urządzeniu lub jakimkolwiek elemencie podłączonego do urządzenia,

* nie opróżnienia zbiornika z wodą do transportu powrotnego. 

*** brak odbioru przesyłki w pierwszym terminie dostawy nie zwalnia z opłat.  

Po upłynięciu terminu wypożyczenia , następnego dnia pojawi się kurier po odbiór urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Istnieje możliwość przedłużenia dzierżawy lub zakupu urządzenia. Przy decyzji zakupu odjęta zostanie kwota już zapłacona be kosztów dostawy.   

Zestaw zawiera :

Generator wodoru o wydajności 150 ml/ min.

zasilacz z kablami,

1 kaniulę nosową- bezzwrotną,

separator,

dyfuzor do nasycania wody wodorem.

Torbę i instrukcję obsługi.

Wzór umowy.

UMOWA NAJMU SPRZĘTU …………….

 

 

Niniejsza umowa została zawarta dnia 01.03.2021  roku pomiędzy:

Wynajmującym – Eugeniuszem Winieckim  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PUT-KAS Eugeniusz Winiecki  z siedzibą w Nowej Soli 67-100 ul. Przyszłości 9 z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 925-000-22-46, telefon do kontaktu 601-801-156

a

Klientem – Panem  …………………….
Zamieszkałym………………………….

Tel……………………………………….

 

Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

 

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Klientowi następującego sprzętu stanowiącego własność Wynajmującego, na warunkach wskazanych w Umowie.

1.    Przedmiot Umowy jest  generator wodoru KAS 8150 nr fabryczny  …….  sztuk 1.

 

Wypożyczany sprzęt jest wydezynfekowany. 

 

Zestaw zawiera : Torbę zamykaną na zamek błyskawiczny, generator wodoru KAS-8150 w worku z białego płótna, zasilacz AC 230 V/DC 12 V z kablem zasilającym, dyfuzor do wody, separator z białym wężykiem,  instrukcja obsługi,  pas naramienny i jedna kaniula nosowa     ( bezzwrotna)

  

2.    Okres wynajmu Sprzętu: od dnia  03.03.2021  do dnia 13.03.2021 lub po przedłużeniu wypożyczenia do momentu odbioru przez kuriera DHL.

 

Nie oddanie kurierowi przygotowanej przesyłki do odbioru lub unikanie oddania przesyłki spowoduje naliczenie kary w wysokości 100 zł za dobę + 30 zł za ponowne przysłanie kuriera. Prawidłowy i skuteczny kontakt z kurierem leży po stronie klienta.

 

3.       Opłaty za najem Sprzętu:  dokonano na stronie sklepu transakcją Zamówienie MWLTMGXMG od Jan Nowak

 

Sprzęt należy zwrócić ze wszystkimi elementami wymienionymi w punkcie 2 a

za wyjątkiem kaniuli nosowej, której nie zwracamy

Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu w stanie czystym pod rygorem zapłaty kwoty 200 zł za czyszczenie sprzętu.

4.    Klient zobowiązuje się do użytkowania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i do zwrotu Sprzętu Wynajmującemu w terminie wskazanym w Umowie,  bez wody nieuszkodzonego i sprawnego pod rygorem zwrotu kosztów naprawy.  Klient nie może dokonywać samowolnie żadnych napraw Sprzętu. Za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Sprzętu, Wynajmujący ma prawo do naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w oddaniu sprzętu.

5.    W przypadku utraty Sprzętu Wynajmujący tytułem odszkodowania  przysługuje różnica wartości detalicznej sprzętu tj. 4.920,00 PLN  minus wpłacone już koszty wynajmu bez kosztów transportu.

  1. Klient ma prawo bez dodatkowych kosztów przedłużyć czas wynajmu czyniąc to dwa dni przed terminem umownego zwrotu na stronie internetowej https://kas.net.pl/sklep/pl/strona-glowna/85-wypozyczenie-generatora-wodoru-kas-8150.html  wykupując przedłużenie od 1 dnia do ilości dni przeliczeniowej pozostającej wartości sprzętu.  Jako sposób dostawy zaznaczyć odbiór własny.

  2. Wykupienie łącznie 162 godziny traktowane jest jak wykupienie sprzętu i wynajmujący dostarczy kartę gwarancyjną . 

8.    Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Klienta i jeden dla Wynajmującego.

 

 

      Wynajmujący:                                                                         Klient:

 

                                                                                              Czytelny podpis

chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.