Wodór molekularny hamuje wzrost glejaka poprzez indukowanie różnicowania komórek

Przez : Eugeniusz - Kategorie : Wodór molekularny konta nowotwory Rss feed
star
star
star
star
star
Wodór molekularny hamuje wzrost glejaka poprzez indukowanie różnicowania komórek macierzystych glejaka
Wyniki
Badanie in vivo wykazało, że inhalacja wodoru może skutecznie zahamować wzrost guza GBM i przedłużyć przeżycie myszy z GBM. IHC i barwienie immunofluorescencyjne wykazały, że traktowanie wodorem znacznie obniżyło ekspresję markerów zaangażowanych w łodygę (CD133, Nestin), proliferację (ki67) i angiogenezę (CD34), a także podwyższoną ekspresję GFAP, markera różnicowania. Podobne wyniki uzyskano w badaniach in vitro. Obróbka wodorem osłabiła również zdolność komórek glejaka do tworzenia kulek. Ponadto traktowanie wodorem zahamowało migrację, inwazję i zdolność komórek glejaka do tworzenia kolonii.
Wnioski
Wszystkie te wyniki wskazują, że wodór cząsteczkowy może służyć jako potencjalny środek przeciwnowotworowy w leczeniu GBM.

Zaloguj się, aby ocenić ten produkt

Udostępnij tę zawartość