Wypożyczenie sprzętu z wykazem w umowie

Wypożyczenie sprzętu z wykazem w umowie
  • 2Wypożyczenie sprzętu z wykazem w umowie

Jestem wieloletnim importerem z firmy Cawolo.  Wszystkie produkty mają dołączoną instrukcję w postaci broszurki w języku polskim z informacjami o terapii wodorem. Treść instrukcji jest zastrzeżona prawami autorskimi. 

Wypożyczenie generatorów wodoru w zależności od  wydajności Minimalna ilość dni 10. Płatność tylko z konta bankowego. Przy przedłużaniu umowy wybrać "odbiór w sklepie" Wysłany będzie jeden z dostępnych generatorów  600 ml/min. Proszę zaopatrzyć się w minimum 2,5 l wody destylowanej. Nie może być demineralizowana.

38,13 zł
Brutto
Wydajność
Ilość
Dostępne

Minimalna ilość zamówienia tego produktu jest 10.

529 Przedmioty
 

 

Na wszystkie nasze produkty udzielamy gwarancji do 60 miesięcy w zależności od produktu.

 

 

Masz wątpliwości, potrzebujesz więcej szczegółów ? zadzwoń lub napisz.

 

 

Zdrowie trzeba mieć a nie odzyskiwać. Kupując w naszym sklepie możesz zwrócić się o poradę jak prowadzić zdrowy tryb życia.

 

 

Zapoznaj się z artykułami na temat zdrowia i badań https://www.facebook.com/ochronaTwojegozdrowia/

  Wodór molekularny

Wodór molekularny najsilniejszym antyoksydantem

UWAGA! Korzystając z tego urządzenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego.

Do uszkodzeń za , które odpowiada klient należy:

* wlanie wody innej niż woda destylowana rekomendowana woda firmy KAMIX

* wlanie wody ponad stan, "MAX"

* mechaniczne uszkodzenia wynikłe z porysowania, zalania, upadku i inne,

* użycia niezgodnie z przeznaczeniem,

* użycia otwartego ognia przy urządzeniu lub jakimkolwiek elemencie podłączonego do urządzenia,

* nie opróżnienia zbiornika z wodą do transportu powrotnego. 

*** brak odbioru przesyłki w pierwszym terminie dostawy nie zwalnia z opłat.  

Po upłynięciu terminu wypożyczenia , następnego dnia pojawi się kurier po odbiór urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Istnieje możliwość przedłużenia dzierżawy lub zakupu urządzenia. Przy decyzji zakupu odjęta zostanie kwota już zapłacona be kosztów dostawy.   

Zestaw zawiera :

Generator wodoru o wydajności 150 ml/ min.

zasilacz z kablami,

1 kaniulę nosową- bezzwrotną,

separator,

dyfuzor do nasycania wody wodorem.

Torbę i instrukcję obsługi.

Wzór umowy.

UMOWA NAJMU SPRZĘTU …………….

                                                                                   Wzór

 

Niniejsza umowa została zawarta dnia 01.03.2021  roku pomiędzy:

Wynajmującym – Eugeniuszem Winieckim  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PUT-KAS Eugeniusz Winiecki  z siedzibą w Nowej Soli 67-100 ul. Przyszłości 9 z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 925-000-22-46, telefon do kontaktu 601-801-156

a

Klientem – Panem  …………………….
Zamieszkałym………………………….

Tel……………………………………….

 

Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

 

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Klientowi następującego sprzętu stanowiącego własność Wynajmującego, na warunkach wskazanych w Umowie.

1.    Przedmiot Umowy jest  generator wodoru KAS 86xx nr fabryczny  …….  sztuk 1.

 

Wypożyczany sprzęt jest wydezynfekowany. 

 

Zestaw zawiera : , generator wodoru KAS-8xxx  z kablem zasilającym, dyfuzor do wody, separator z białym wężykiem,  instrukcja obsługi,   i jedna kaniula nosowa     ( bezzwrotna)

  

2.    Okres wynajmu Sprzętu: od dnia  03.03.2021  do dnia 13.03.2021 lub po przedłużeniu wypożyczenia do momentu odbioru przez kuriera DHL.

 

Nie oddanie kurierowi przygotowanej przesyłki do odbioru lub unikanie oddania przesyłki spowoduje naliczenie kary w wysokości 200 zł za dobę + 30 zł za ponowne przysłanie kuriera. Prawidłowy i skuteczny kontakt z kurierem leży po stronie klienta.

 

3.       Opłaty za najem Sprzętu:  dokonano na stronie sklepu transakcją Zamówienie MWLTMGXMG od Jan Nowak

 

Sprzęt należy zwrócić ze wszystkimi elementami wymienionymi w punkcie 2 a

za wyjątkiem kaniuli nosowej, której nie zwracamy

Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu w stanie czystym pod rygorem zapłaty kwoty 200 zł za czyszczenie sprzętu.

4.    Klient zobowiązuje się do użytkowania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i do zwrotu Sprzętu Wynajmującemu w terminie wskazanym w Umowie,  bez wody nieuszkodzonego i sprawnego pod rygorem zwrotu kosztów naprawy.  Klient nie może dokonywać samowolnie żadnych napraw Sprzętu. Za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Sprzętu, Wynajmujący ma prawo do naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w oddaniu sprzętu.

5.    W przypadku utraty Sprzętu Wynajmujący tytułem odszkodowania  przysługuje różnica wartości detalicznej sprzętu tj. 4.920,00 PLN  minus wpłacone już koszty wynajmu bez kosztów transportu.

  1. Klient ma prawo bez dodatkowych kosztów przedłużyć czas wynajmu czyniąc to dwa dni przed terminem umownego zwrotu na stronie internetowej https://kas.net.pl/sklep/pl/strona-glowna/85-wypozyczenie-generatora-wodoru-kas-86xx.html  wykupując przedłużenie od 1 dnia do ilości dni przeliczeniowej pozostającej wartości sprzętu.  Jako sposób dostawy zaznaczyć odbiór własny.

  2. Wykupienie łącznie 174 dni dla KAS-8600 , 184 dni dla KAS 8601 i 145 dni dla KAS 8602   traktowane jest jak wykupienie sprzętu i wynajmujący dostarczy kartę gwarancyjną . 

8.    Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Klienta i jeden dla Wynajmującego.

 

 

      Wynajmujący:                                                                         Klient:

 

                                                                                              Czytelny podpis

Może ci się spodobać również

chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.