Eugeniusz Winiecki
PUT KAS
67-100 Nowa Sól
ul. Przyszłosci 9
tel. +48 22 389 5113;  +48 22 389 5357; +48  52 553 11 02 wew. 2580;
molbil - +48 601801156
e_mail : kas@kas.net.pl
Skype - eugeniusz2153 lub eugeniusz2153v
NIP 925-000-22-46
Regon  008473057

CEDIG - wpis do ewidencji