Właścicel Firmy PUT KAS.

Dokument rejestracyjny- wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Eugeniusz Winiecki

Posiadane uprawnienia to  ponad trzydzieści lat doświadczeń, posiadane patenty, wzory użytkowe,

Własne realizacje systemów od projektu do wykonania w zakresie wyżej wymienionych i aranżacji wnętrz oraz:

Certyfikat Koncernu „KABA” na projektowanie i instalowanie przejść elektromechanicznych,

OEM- partner w zakresie projektowania systemów kontroli dostępu, CCTV i automatyki firmy Autec

Uprawnienia do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych  klas SA1-SA4 nr 115/P/2003

Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne
Technik elektryk o specjalości maszyny i aparaty elektryczne,
Studium pomaturalne o specjalności elektronik.
Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia nr 0001204
Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 9864
Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych nr E1-114/2007/K514
Uprawnienia w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych nr D1-114/2007/K514
Pozwolenie na broń.
Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych od 1992 r  i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0250/07